Kuruluş Tarafsızlık Beyanı

Gelişim Test Eğitim Sertifikasyon Belgelendirme Gözetim Denetim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. olarak;

 • Yasal mevzuatlara, TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatlarına uygun, şirket vizyon ve misyon ile uyumlu davranacağımızı,
 • Başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişilere tüm belgelendirme sürecinde tarafsız, objektif davranarak eşit mesafede olacağımızı, mali koşullar v.b. sebeplerle belgelendirme sürecini etkilemeyeceğimizi,
 • Belgelendirme için aşırı mali şartlar veya bir birlik veya guruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar istemeyeceğimizi, başvuru sahibi ve adayların erişimini veya başvurusunu haksız olarak engelleyici veya kısıtlayıcı şartlar sunmayacağımızı,
 • Hiçbir kimsenin belgelendirme hizmetlerine ulaşması, herhangi bir yöntemle kısıtlanmayacağımızı ve engellenmeyeceğimizi,
 • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde, adayları herhangi bir yönde etkileyecek bir davranışta bulunmayacağımızı,
 • Tarafsızlığımızı tehlikeye düşürmemek adına personelimizi, iş ortaklığı veya danışmanlık aldığımız kurum ve kuruluşların hissedar ve personellerini ve şirket hissedarlarımız veya sahibi ve yakınlarını belgelendirmeyeceğimizi,
 • Sınavlar sırasında gerekli iş sağlığı ve güvenliği kurallarını eksiksiz uygulayacağımızı,
 • Belgelendirilen personel hakkındaki bilgileri, kişinin bilgisi dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetleri kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayacağımızı, tüm personellerimize adayın belgelendirilmesi yönünde baskı kurmayacağımızı
 • Faaliyet alanımızdaki bütün hizmetleri objektif, tarafsız, bağımsız ve adil olarak sunarak üçüncü kişi/kurumlar tarafından yapılabilecek her türlü etki ve baskılardan etkilenmeyeceğimizi,
 • Olası çıkar çatışmalarını değerlendirerek riskleri belirleyip önlem alacağımızı
 • Herkesin şikâyet ve itiraz hakkı olması bilinciyle hiçbir etki altında kalmadan çözümleyeceğimizi,
 • Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personele tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme prosesinin eşit ve adil yürümesine ve gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayarak, yönetim sisteminin şartlarına bağlı kalacağımızı
 • Belgelendirilen personele ait her türlü bilgi, veri ve dokümanın güvenliğini ve gizliliğini sağlayacağımızı,
 • Üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini etkileyecek iç ve dış baskı kurulmasına izin vermeyeceğimizi
 • Gelişim Test Belgelendirme sahibinin ortağı veya sahibi oldukları şirketlerin yürüttüğü faaliyetlerde belgelendirme süreçlerine tarafsızlığı tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacağımızı taahhüt ederim.
 
 
 

 

GENEL MÜDÜR

ONUR MEHMET KAYA

Scroll to Top