AMAÇ

Bu talimatın amacı; GELİŞİM TEST BELGELENDİRME ’de uygulanmakta olan TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi faaliyetlerinde sunulan hizmetlere yönelik ücretlerin belirlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasıdır.

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi tüm ilgili aday/başvuru sahibi, ilgili birimler ve dokümanlarını kapsar.

UYGULAMA

GELİŞİM TEST BELGELENDİRME Personel Belgelendirme ücretleri, yıl sonuna kadar üst yönetim tarafından karar alınarak belirlenir Genel Müdürün imzası ile Mesleki Yeterlilik Kurumuna onaya gönderilir ve portala yüklenerek onaylanan ücretler uygulanır.

GELİŞİM TEST BELGELENDİRME Personel Belgelendirme hizmetlerinde ücretler, aşağıdaki tablo uyarınca belirlenir.

ÜCRET TARİFESİ

 

17UY0333-SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ 2017-Rev.00 (SEVİYE 5)

Sınav Türü

Sınav Ücreti

Birim Sınav Ücret

A1: İSG, Çevre ve Kalite

Teorik Zorunlu

    400 

400

A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş

Organizasyonu

Teorik Zorunlu

    400 

 

1500

Performans Zorunlu

1100

A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin yürütülmesi

Teorik Zorunlu

    400

 

1600

Performans Zorunlu

   1200

YETERLİLİK TOPLAM SINAV ÜCRET

 

 3500

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ

 

300

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ

 

2300

(*) birimleri seçmeli birimlerdir. Aday en az bir seçmeli birimi seçmelidir.

 

17UY0299- MOTOLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU 2017-Rev.01 (SEVİYE 5)

Sınav Türü

Sınav Ücreti

Birim Sınav Ücret

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Teorik Zorunlu

    400

400

A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

Teorik seçmeli

    400

 

2350

Performans seçmeli

    1950

YETERLİLİK TOPLAM SINAV ÜCRET

 

 2750

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ

 

300

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ

 

1950

(*) birimleri seçmeli birimlerdir. Aday en az bir seçmeli birimi seçmelidir.

       

           GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

           1.) Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir.

           2.) Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması durumunda zorunlu birim ücretine seçmeli birim ücreti ilave edilir.

           3.) Yeterlilik tamamı yerine yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında, her yeterlilik biriminin birim ücreti talep edilir. Başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılabilen ücretsiz bir sınav hakkı mevcuttur.

          4.) Sınav ücretleri yatırılırken dekontun açıklama bölümüne adayın Adı Soyadı, T.C. Kimlik numarası ve Ulusal Yeterlilik adı açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

          5.) Belgenin kargo ile ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.

          6.) Belge süresi sonunda yapılacak olan belge yenileme işlemlerinde sınav gerekliliği durumunda o günkü ücret tarifesinde belirtilen sınavlara ait olan ücret alınır.

          7.) Yabancı uyruklu veya belgelerini Türkiye Cumhuriyeti resmi dili dışında farklı bir dilde isteyen adayların belgeleri istenilen dilde düzenlenebilir. Ancak farklı bir dilde talep edilen belge için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile görüşülüp o günün şartlarında ücret tarifesi ne kadar ise adaydan talep edilir.

          8.) Konuşma ve duyma engeli olan adaylara tercüme ihtiyacını karşılamak için işret dili bilen yetkin bir kişi temin edilir. İşaret dilinde yetkin kişinin o günün şartlarında     ücret tarifesi ne kadar ise adaydan talep edilir

          9.) Sınav ve belgelendirme konularında detaylı bilgi almak için www.gelisimtest.com adresinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

          BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

          Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.

          Belge Masrafları

Yıl

Belge Masrafı*

Belge Yenileme Masrafı*

Tekrar Belge Basım Masrafı*

2023

300

250

300

       Belge Masrafı: Tüm seviyelerdeki ulusal yeterliliklerde ilk belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir.

  • Belge Yenileme Masrafı:Sınavlı ya da sınavsız belge yenileme sonucunda belge basım için belirlenen ücreti ifade etmektedir.
  • Tekrar Belge Basım Masrafı:Yabancı dilde ikinci belge basımı, belge geçerlilik süresi içerisinde kayıp, yıpranma, kişisel bilgilerde değişiklik gibi nedenlerden dolayı ikinci kez belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK), tekrar belge basım işlemi için bu ücret kadar işlem bedeli talep edebilir.

 

 

         BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAKİ MESLEKLERDE SINAV ÜCRETİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN KURALLAR

         Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

         İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.

 

         ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

         Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.

         Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.

 

        İNDİRİMLER

Firmaların talep etmesi durumunda toplu başvurularda;

 

10 – 19 kişi arası belgelendirme taleplerinde liste fiyatı geçerlidir.

20 – 99 aday için %10,

100 – 199 aday için %15,

200 ve üzeri aday için %20 indirim uygulanır.

Bireysel başvurularda indirim uygulanmamaktadır.

 

 

SINAV ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESABINA İLİŞKİN BİLGİLER

Vakıf Bankası

Banka hesap bilgilerimiz: Ümraniye Son Durak İstanbul Şubesi

Hesap Adı: Gelişim Test Eğitim Sertifikasyon Belgelendirme Gözetim Denetim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

IBAN: TR06 0001 5001 5800 7320 2361 72

 

 

Scroll to Top