Sorumlu Emlak Danışmanı | Emlak Yetki Belgesi Nasıl Alınır ?​

Sorumlu Emlak Danışmanı | Emlak Yetki Belgesi Nasıl Alınır ?

Emlak sektöründe profesyonel bir kariyer hedefleyenler için Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak önemli bir adımdır. Bu yazıda, teorik ve mülakat sınavları hakkında detaylı bilgi vererek, sınavlara nasıl hazırlanmanız gerektiğini anlatacağız.

Teorik Sınav Oturumu

Teorik sınav oturumu, üç farklı konudan 20’şer olmak üzere toplam 60 test sorusundan oluşur. Sorular dört seçenekli çoktan seçmeli olup, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez. Başarı notu en az 70’tir, yani her konudan en az 14 doğru cevaba ihtiyacınız olacak.

Sorumlu Emlak Danışmanı | Emlak Yetki Belgesi Nasıl Alınır ?​

Önemli: Teorik sınavda soruları dikkatli okuyup, cevap şıklarının tümünü incelediğinizde geçme şansınız çok yüksek. Kalan adayların %90’ı soruları dikkatli okumadığı veya anlamadığı için kalmaktadır. Sorular sade ve anlaşılabilir bir dille hazırlanmıştır. Dikkatli okuduğunuzda büyük ihtimalle sınavı geçersiniz.

Birinci Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Bu bölümde çıkan soruların alt başlıkları ve örnek soruları aşağıdaki gibidir:

 • İSG Kuralları
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarındandır?
  • Pankart asarken yüksekte çalışma kurallarına uymak
 • Tehlike ve Riskler
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli bir davranıştır?
  • Ofis lavabolarındaki zemini ıslak bırakmak
 • Acil Durumlar
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği talimatlarından birisidir?
  • Acil durum talimatı
 • Çevreyi Koruma
 • Örnek Soru: Ofis ortamında ortaya çıkan kağıt atıkların toplama süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • Kağıt atıklar geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır
 • Doğal Kaynakların İsraf Edilmemesi
 • Örnek Soru: Doğal kaynakların israf edilmesi nasıl bir neticeye sebep olabilir?
  • Doğal kaynakların israf edilmesi, dünya genelinde yaşam unsurlarını olumsuz yönde etkiler
 • İş Kalitesini Geliştirme
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi iş kalitesini geliştirmeye fayda sağlar?
  • Hepsi
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkiler?
  • Müşterilerle iletişimde şeffaf olmak

İkinci Konu: Pazarlama Stratejisi ve İş Organizasyonu

 • Bilgi Toplama
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi, bir emlak ofisinde haftalık olarak yapılan, satış pazarlama toplantısında bir gündem konusudur?
  • Güncel gayrimenkul portföyünü gözden geçirme
 • Pazarlama Hedefleri
 • Örnek Soru: Pazarlama hedefleri planlanırken hangi etken önemsenmelidir?
  • Hepsi
 • İş Organizasyonu ve Planlama
 • Örnek Soru: Emlak ofisinde personele görev dağılımı yapılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • Tüm görevler bir personele verilmeli
 • Bütçe
 • Örnek Soru: Bir emlak ofisinde yıllık genel bütçe hazırlanırken, aşağıdakilerden hangisine bakılması gerekmektedir?
  • Planlaması yapılan faaliyetlerin maliyetlerine ve genel giderlere
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Örnek Soru: Personellerin gelişimi için yıllık bütçede ayrılan gider kalemi, aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  • Eğitim bütçesi

Üçüncü Konu: Emlak Satış/Kiralama ve Satış Sonrası Hizmetler

 • Portföy Oluşturma
 • Örnek Soru: Portföyde bulunan bir gayrimenkulün bilgilerinde eksiklik varsa nasıl tamamlanması daha uygun olur?
  • Resmi kayıtlara ulaşarak (tapu, rayiç vb.)
 • Emlak Durum Tespiti
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi, durum tespiti yapılan bir gayrimenkulde son bakılacaklardandır?
  • Boya kaç kat sürülmüş
 • Pazarlama ve Tanıtım
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi pazarlama materyalidir?
  • Hepsi
 • Emlak Sahibi ve Müşteriyi Anlaştırma
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi, emlak sahibi ile müşterinin mutabık kalarak imzaladığı sözleşmedir?
  • Satış sözleşmesi
 • Satış ve Kiralama İşlemleri
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinin sonundaki işlemlerden değildir?
  • Tadilat ve tamirat
 • Tapu İşlemleri
 • Örnek Soru: Aşağıdakilerden hangisi kat mülkiyetli bir dairenin satışı için tapu müdürlüğüne verilmesi gereken belgelerden değildir?
  • Dairenin planı
 • Hizmet Bedeli (Komisyon) Tahsilatı
 • Örnek Soru: Komisyon tahsilatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • Kiralamalarda herhangi bir komisyon ödemesi alınmaz
 • Satış Sonrası Hizmetler
 • Örnek Soru: Bir emlakın satışından sonra yeni mülk sahibi hangi konuda, Sorumlu Emlak Danışmanı tarafından bilgilendirilmelidir?
  • Emlak beyanını vermesi gereği ile ilgili

Mülakat (Sözlü) Sınav Oturumu

Bu oturumda adaylara iki farklı konudan sorular yöneltilir. Sorular sözlü olarak da sorulabilir, yazılı bir kâğıtta da verilebilir. Başarı notu her iki konudan da en az 70’tir. Bir de kritik adımlar vardır. Bu kritik adımları bilmeyenler, puanına bakılmaksızın sınavda başarısız sayılır.

Mülakat Sınavları Nasıl Yapılır?

 • Birebir mülakat yolu ile yapılır.
 • Senaryo gereği, sınavın yapıldığı yer sizin emlak ofisinizdir.
 • Siz de bu ofisin Sorumlu Emlak Danışmanı olursunuz.
 • Sınavı yapan kişi, size yazılı bir bilgi verir, inceleyip değerlendirme yapmanızı ister. O yazılı belge ile işiniz bittiğinde başka bir yazılı belge verir. Onu da inceleyip değerlendirme yapmanızı ister.
 • Bu şekilde belge inceleyip değerlendirmeler yaparak sınav devam eder.
 • Aralarda sizin açıklamanıza göre sözlü sorular da yöneltilebilir.

Örnek Senaryo

Size yazılı bir bilgi verilir. Burada;

 • Emlak ofisimizin politikası: Sadece daire satışı yapıyoruz.
 • Emlak ofisimizin hedef kitlesi: Sadece üniversite öğrencileri.
 • Emlak ofisimizin hedefi: Yılda 50 daire satışı.

Bu bilgilere göre bir pazarlama stratejisi oluşturmanız istenir. Önce emlak ofisinizde bir daire portföyü oluşturmanız gerektiğinden bahsetmelisiniz. Portföyü saha çalışmaları yaparak, internet araştırmaları yaparak, müteahhitlerle görüşüp yeni projeleri gezerek oluşturabilirsiniz. Sonra hedef kitleye nasıl ulaşacağınızı anlatmalısınız; üniversite reklam panolarına ilan vererek, kampüs önünde ilan dağıtarak, bölgesel internet reklamları oluşturarak ekibinizi buna göre organize edebilirsiniz. Bu şekilde yılda 50 daire satışını yakalamaya çalışacağınızı açıklamalısınız.

Mülakat Sınavlarında En Çok Yapılan Hatalar

lakat Sınavlarında En Çok Yapılan Hatalar

 • Yetkilendirme Sözleşmesi: Mülk sahibi ile emlak danışmanı arasında imzalanan, gayrimenkulün satış ya da kiralama işinin emlak ofisine verildiği sözleşmedir. Bu sözleşmenin süresi en fazla üç aydır.
 • 1/5000’lik Plan: Binlik planlardan önce yapılan son planlama çalışması.
 • Belediye Rayiç Bedeli: Bir gayrimenkulün vergilendirilebilmesi için belirlenmiş resmi fiyatlama.
 • Piyasa Emsal Değeri: Gayrimenkulün satış rakamını tespit edebilmek için yapılan emsal araştırmasının (bölge, özellik vb.) akabindeki değeri.
 • Arsanın Durumu: Belediyelerden öğrenilir (İmar servislerinden).
 • Gayrimenkulün İmar Parsel Sorgulamaları: Belediyeden (planları, durumu vb.) ve tapudan (şerh, ipotek, satılamaz vb. olup olmadığı) yapılıyor.
 • Parsel Sorgulama: Parsel sorgulama Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılır.
 • Komisyon Tahsilatı: Gayrimenkulün satış fiyatı üzerinden %2 alıcı, %2 satıcıya fatura keserim. Fatura keserken %18 KDV ilave ederim. Komisyon hakkımı elden nakit şeklinde alırsam tahsilat makbuzu keserim demelisiniz. Ayrıca kira komisyonu sorulursa bir aylık kira bedeli + %18 KDV ile faturalanır.
 • Yatırım Hizmeti: Yatırım yapmak için gelen bir müşteri için dikkat edilmesi gereken iki durum vardır. Birincisi müşterinizin ne istediği (kira getirisi mi, plan içi bir tarla mı? Arsa mı?), ikincisi bütçesi. Müşterinin istediği ve bütçesine en uygun gayrimenkulü bulup bu gayrimenkulü önermeniz beklenir.
Scroll to Top