KALİTE POLİTİKASI

Gelişim Test, TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre yönetim sistemini oluşturulmuş ve uygulamaktadır. Oluşturduğu yönetim sisteminin, TS EN ISO/IEC 17024 standardının şartlarını tutarlı bir şekilde yerine getirilmesini güvence altına almayı taahhüt etmektedir.

Gelişim Test, belgelendirme yönetim sistemini sürekli geliştirerek, uyguladığı politikalar ve prosedürlerle; tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerini benimsemektedir. Nitelikli personel ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Gelişim Test olarak, belgelendirme hizmetlerimize herkesin ulaşabilmesini sağlayarak, bu amaçla haksız rekabet oluşturmadan, zamanında, hızlı, güvenilir ve saygın hizmetler sunmak suretiyle öncü konuma gelmek hedefimizdir.

Gelişim Test personel belgelendirme faaliyetlerinde; belgelendirme talep edene ayırımcılık yapılmayacak, işleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır. Belgelendirmeye temel teşkil eden teknik şartlar belirlenip, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır.

Gelişim Test, TS EN ISO/IEC 17024 standardına aykırı olarak, hizmetlerine erişimi engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürler uygulamaz.

Gelişim Test Belgelendirme olarak, belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincinde olduğumuzu, tarafsız davranacağımızı, çıkar çatışmalarını yöneteceğimizi, şahıs ve kurumlara karşı objektifliğin güvence altına alındığını taahhüt etmekteyiz. personel belgelendirme başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere adil ve tarafsız davranır. Tarafsızlığı tehlikeye atacak sosyal, ticari, mali ve diğer baskılara izin vermez.

Gelişim Test, aşırı mali şartlar, herhangi bir birlik, oda, dernek veya gruba üye olunma şartı gibi sınırlayıcı şartlara dayandırılarak belgelendirme faaliyetlerini kısıtlamaz. Personel belgelendirme başvuru sahipleri ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler oluşturmaz.

Gelişim Test, belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel çıkar çatışmalarını; analiz etmekte, dokümante etmekte ve ortadan kaldırmakta veya en aza indirmektedir. Bu tehditlere; gerek personele sorumluluk verilmesi gibi kuruluşumuz içinden gerekse diğer kişi, kuruluş̧ veya organizasyonların faaliyetlerinden gelen belirlenmiş tüm potansiyel çıkar çatışması kaynakları dâhil edilmektedir.

Belgelendirme faaliyetlerimiz, tarafsızlığı koruyacak bir şekilde yapılandırılmakta ve yönetilmektedir. Bu, belgelendirilmiş kişi veya belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerinden etkilenen kişi, grup veya organizasyonların dengeli katılımını içermektedir.

 Gelişim Testin’in politikaları ve prosedürleri ile bunların uygulanması, bütün adaylar için adil ve tarafsızdır, aranılan belgelendirme kriterleri ile ilgili bütün adaylar için adil ve eşitlik ilkesine uygun bütün prosedürler ve mevzuat şartları ile uyumludur.

Gelişim Test, TS EN ISO/IEC 17024 standardında belirtilenlerin dışında, başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürler uygulamaz.

 

 

Gelişim Test ***,

Şirket Müdürü

İsim Soyisim

Gelişim Test Eğitim Sertifikasyon Belgelendirme Gözetim Denetim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, nesillerdir kazanılmış eğitim tecrübesini, uzmanlığını ve birikimini doğru kaynaklarla birleştirerek sektöründe kaliteli ve müşteri odaklı hizmet veren sektöründe öncü bir eğitim danışmanlığı kurumudur.

Gelişim Test Eğitim Sertifikasyon Belgelendirme Gözetim Denetim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. – Copyright © 2022 – Tüm Hakları Saklıdır.

Gelişim Test